De ce Clarvision ERP?

Clarvision ERP:

 

 • este un software românesc, dezvoltat pentru piaţa românească şi nu are inconvenientele uzuale ale aplicaţiilor străine adaptate pentru piaţa românească

 • vă ajută să planificaţi producţia în funcţie de comenzile clienţilor, de gradul de încărcare al utilajelor şi de stocurile disponibile

 • vă permite să urmăriţi unde s-a ajuns cu fabricaţia, de la lansarea producţiei până la livrarea produsului finit

 • vă oferă controlul asupra respectării normelor de timp şi de consum

 • vă asistă în managementul calităţii, punându-vă la dispoziţie situaţia rebuturilor şi a componentelor rectificate

 • vă comunică în timp real situaţia stocurilor la materii prime, repere semifabricate şi produse finite

 • vă dă posibilitatea să ajustaţi preţurile ţinând cont de costurile efective şi de cea mai bună ofertă a furnizorilor

 • vă uşurează considerabil activităţile legate de ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, precum şi evidenţa imobilizărilor

 • vă asistă în  managementul şi salarizarea personalului

 • vă uşurează enorm munca, deoarece datele trebuie introduse o singură dată în sistem; preluarea acestora în baza de date centralizată face posibil fluxul permanent de informaţii între toate modulele sistemului integrat Clarvision ERP – Planificarea producţiei, Producţia discretă, Raportare manoperă cu coduri de bare, Mentenanţă, Gestiunea stocurilor, Aprovizionare, Desfacere, Comerţul cu amănuntul, Distribuţie, Intrumente de încasare si plată, Multicash Banking, Contabilitate financiară, Cash-Flow, Analiză financiară, Imobilizări, Obiecte de inventar, Contabilitate de gestiune, Resurse umane, Salarizare, Recrutare şi Selecţie personal, Dezvoltare carierei,  Managementul bugetelor, Clarvision Business Intelligence, Date de bază, iar datele aferente proceselor care afectează patrimoniul întreprinderii sunt preluate automat în modulul de Contabilitate financiară

 • vă oferă o imagine clară, de ansamblu şi în timp real asupra tuturor proceselor şi fluxurilor de activităţi din întreprindere

Segmentul de piaţă căruia i se adresează sistemului de gestiune Clarvision ERP

Clarvision ERP a fost conceput pentru gestiunea firmelor cu activităţi de producţie de tip industrial. Sistemul este o soluţie viabilă pentru integrarea, automatizarea şi optimizarea proceselor din întreprindere. Sistemul integrat Clarvision ERP este destinat întreprinderilor producătoare din diverse ramuri industriale, cum sunt:

 

 • construcţii de maşini şi confecţii metalice, prelucrarea metalelor

 • prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei

 • utilaj tehnologic, piese şi maşini agricole

 • piese, echipamente şi accesorii auto

 • mase plastice, porţelan şi ceramică

 • aparate şi echipamente electrice/ electronice

 • materiale de construcţii

 

Clarvision ERP este un instrument puternic pentru planificarea resurselor întreprinderii şi monitorizarea costurilor aferente activităţilor derulate.

Avantajele majore care decurg din implementarea unui sistem informatic integrat de gestiune al resurselor întreprinderii se reflectă în activităţile acesteia prin sistematizarea mult mai riguroasă a proceselor şi diminuarea erorilor umane, eliminarea timpilor morţi, trasabilitatea, gestionarea, analiza şi raportarea în timp real a datelor producţiei şi a celorlalte activităţi, acurateţea datelor din sistem, randament sporit în prelucrarea datelor şi în luarea deciziilor.

 

Clarvision ERP este rezultatul muncii susţinute în echipă a specialiştilor economişti şi informaticieni din cadrul EBS. Ideea demarării proiectului de creare a unui sistem ERP performant a venit în urma ascultării doleanţelor partenerilor noştri – companiile de producţie aveau nevoie de un sistem informatic integrat care să se adapteze perfect legislaţiei şi specificului mediului de afaceri din România. Proiectul a beneficiat de o investiţie de peste 400.000 de Euro şi a necesitat peste 2 ani de muncă de programare şi testare.

Sistemul de asigurare a calităţii, concretizat în testările efectuate în paralel cu dezvoltarea Clarvision ERP, a avut o contribuţie importantă la performanţa ridicată a produsului Clarvision ERP.

Acesta presupune următoarele niveluri de testare a calităţii:

 

 • testarea sistemului din punctul de vedere al funcţionalităţilor – verificarea logică a sarcinilor de programare şi a corectitudinii realizării lor; rezultatul este un produs funcţional.

 • testarea sistemului la nivelul fluxului de date din procesul economic – de către specialişti calificaţi, care verifică conformitatea funcţionalităţilor dezvoltate cu fluxurile economice reale pe care le presupun acestea; rezultatul este un produs funcţional şi perfect adaptat realităţilor specifice mediului de afaceri şi legislativ românesc.