Funcţionalităţi Clarvision Salarizare

Salarizare şi Resurse Umane

 

Configurări

 

 • Configurarea grilelor de impozitare lunare şi anuale
 • Definirea modului de calcul al concediilor medicale pe tipuri de coduri de indemnizaţii de asigurări sociale
 • Configurarea constantelor lunare (ore/lună lucrate în regie, ore/lună lucrate în acord, procent întreruperi, procent şomaj, procent contribuţii sănătate, CAS, şomaj, fond de accidente de muncă şi boli profesionale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie, şamd.)
 • Definirea indicatorilor de salarizare
 • Gestionarea flexibilă a indicatorilor, definiţi pentru construirea formulelor de calcul al salariilor, cu istoric pe perioade, permiţând adăugarea şi modificarea acestora de către utilizator
 • Definirea nomenclatorului de funcţii, al caselor de sănătate, al casierilor şi al băncilor
 • Definirea tipurilor de avansuri (chenzinal, prime, de concediu de odihnă, indemnizaţii de conducere, şamd.), reţineri (imputații, CAR, popriri, pensie alimentară, garanţii materiale, şamd.), sporuri (vechime, condiţii nocive, fidelitate, şamd.)
 • Gestionarea persoanelor plecate din cadrul întreprinderii
 • Definirea deducerilor de bază şi a deducerilor suplimentare pentru calculul impozitului pe salariu şi modificarea acestora în funcţie de schimbările legislative
 • Editor şi generator de rapoarte, statistici privind personalul
 • Configurarea structurii organizatorice a întreprinderii
 • Configurarea datelor referitoare la angajaţi

 

Operaţiuni de bază

 

 • Operarea pontajului zilnic sau lunar, preluarea pontajului din fişiere Excel dacă e cazul
 • Colectarea informaţiilor şi monitorizarea eficientă a timpului efectiv de lucru, a întârzierilor, absenţelor şi orelor suplimentare
 • Rapoarte şi statistici cu privire la gestiunea resurselor de timp de către angajaţi, ore suplimentare lucrate, pontajul lunar detaliat
 • Posibilitatea importului datelor de pontaj din fişiere de tip xls sau fişierelor specifice de pontaj din sistemul de control acces al clientului
 • Preluarea automată a datelor legate de manoperă din raportările de producţie
 • Administrarea personalului (vechimea în muncă, tipul de contract, zilele de concediu de odihnă cuvenite şi efectuate, data angajării, locul de muncă, condiţiile de muncă, carte de muncă, salariu, persoane aflate în întreţinere, bancă, contul şi numărul de card pentru plata salariilor, specificarea sporurilor cuvenite, planificarea concediului de odihnă, sancţiuni, control medical periodic, etc.)
 • Calculul sumelor cuvenite pentru efectuarea orelor suplimentare, de noapte, obligaţii cetăţeneşti, întreruperi tehnologice, şamd.
 • Calculul avansului chenzinal în mod automat pentru toată unitatea sau doar pentru un departament, pornind de la procentul introdus de utilizator sau de la o sumă fixă; cu posibilitatea rotunjirii sumei avansului şi opţiunea calculării acestuia dintr-o bază de calcul prestabilită
 • Calculul concediului de odihnă pornind de la media zilnică din ultimele 3 luni, prin preluarea din pontaj a orelor aferente perioadei de concediu de odihnă; se oferă posibilitatea modificării ulterioare a datelor
 • Calculul automat al indemnizaţiilor pentru concediile medicale, cu defalcarea acestora şi a zilelor de concediu medical pe angajator şi asigurator (FNUASS sau FAAMBP)
 • Calculul primelor de vacanţă sau a altor tipuri de prime
 • Calculul automat al salariului brut pornind de la salariul net în valută sau lei (calcul invers:ex.adăugare prime nete)
 • Calculul automat al sporurilor prin preluarea orelor din pontajul lunar
 • Gestionarea reţinerilor pe categorii - CAR, garanţii materiale, imputaţii, popriri, etc.cu posibilitatea stocării pe perioade de timp a ratelor ca procent dintr-o bază de calcul sau ca sumă lunară (eventual dintr-o sumă totală precizată)
 • Simularea calculului salariilor
 • Avertizare în cazul apariţiei unor diferenţe între pontaje şi zilele de concediu medical, zilele de concediu de odihnă cuvenite şi cele efectuate, venitul brut realizat şi salariul minim brut pe economie
 • Avertizare în cazul unui rest de plată negativ pe statul de plată ,diverse alte avertizaţi la calculul salarii la Revisal şi la Declaraţia 112 cf.validărilor legale
 • Posibilitatea acordării salariului - avans şi rest de plată - prin casieria societăţii şi/sau unul sau mai multe cârduri (care aparţin unor bănci diferite)
 • Posibilitatea introducerii şi întreţinerii flexibile a unor indicatori definiţi suplimentar; aceştia, împreună cu alţi indicatori, pot fi modificaţi în fereastra “Câmp utilizator”
 • Calculul unor diferenţe - salarii, ţinând cont şi de modificările de curs valutar
 • Posibilitatea calculării şi preluării în salarii a unei sume suplimentare brute aferente sumei suplimentare nete negociate
 • Gestionarea tichetelor de masă
 • Închiderea perioadelor de salarizare, cu posibilitatea deschiderii unei luni anterioare închise (fără pierderea datelor introduse pentru luna curentă), în vederea efectuării unor corecţii şi transmiterea diferenţelor de salar (sume de reţinut/de plată) în luna curentă de calcul
 • Urmărirea cheltuielilor salariale pe centre de cost
 • Indexare automată a salariilor, cu filtrarea angajaţilor vizaţi după mai multe criterii
 • Transferul automat al datelor –respectiv nota contabila în contabilitatea financiară
 • Transferul Notei contabile –în aplicaţii externe în formatul şi pe baza structurii şi specificaţiilor clientului (în cazul interfaţării cu alte aplicaţii a modulelor Salarizare şi RU)
 • Gestionarea datelor pentru transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi în structura legală de raportare online.
 • Generarea de adeverinţe (pentru medicul de familie, pentru şomaj - însoţeşte carnetul de muncă la plecarea din unitate, etc.) şi raportări obligatorii lunare şi periodice către Institutul Naţional de Statistică
 • Gestionarea ordinelor de plată cu care s-au achitat contribuţiile obligatorii şi încărcarea aceste informaţii automat pe adeverinţe ( ex. Adev.şomaj)
 • Listarea pe formularul “certificat de concediu medical” a datelor ce trebuiesc completate de către angajator: nume plătitor, tip asigurat, media zilnică, cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale
 • Posibilitatea introducerii în aplicaţie a diverselor date specifice pe angajaţi, suplimentare față de ferestrele şi opţiunile standard ,cu posibilitatea ulterioară de a genera rapoarte cu aceste informații şi eventual concatenate cu alte informații în combinaţii diverse
 • Posibilitatea exportului de date –în xls ,precum şi importul de date din fişiere xls în aplicaţie ( sporuri ,prime ,avansuri ,pontaj etc)

 

Managementul personalului

 

 • Fişa angajatului (definirea angajaţilor şi a datelor personale, date de contact, date profesionale, persoane în întreţinere, definirea tipului contractului de muncă şi a duratei acestuia, definirea datelor referitoare la salarii, sporuri, şamd.)
 • Stocarea pozei angajaţilor în fereastra cu “Date angajaţi”
 • Gestionarea timpilor de lucru:
  • Planificarea orelor de program
  • Adminstrarea orelor suplimentare, absenţe, delegaţii, învoiri
  • Urmărirea timpului de lucru zilnic al fiecărui angajat
  • Calcularea orelor pontate şi lucrate
 • Statistici lunare şi anuale solicitate de INSSE:
 • Evaluări diverse sub formă tabelară şi grafică
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor:
  • Revisal 2011: gestionare date şi modificări /angajaţi de transmis la Revisal în format actualizat pe 2011
 • Adeverinţe şi decizii specifice
 • Adeverinţe bănci (format specific unor bănci)
 • Declaraţii şi raportări începând cu anul 2011
 • Registru general de evidenta salariaţi
  • Raport ReviSal- cu modificările transmise pe angajaţi prin raportări online
  • Raport ReviSal – de transmis online ,cu modificările pe angajaţi în format actualizat 2011
 • Fise fiscale –in structura actualizată anual conform legii
 • Declaraţia 112:
  • Cu informaţii pe angajator şi detalii pe angajaţi cu opţiune de generare inclusiv de Anexe conform HG 1397/2010;
  • Cu generare automată a fişierului .xml conform cerinţelor ANAF de validare şi generare prin Soft J a Declaraţiei 112
 • Generare Anexa 4 şi Anexă 5 Cf.Ord 130/2011 privind recuperarea diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia la fondul pentru concedii şi indemnizaţii

 

Rapoarte Resurse umane

 

 • Centralizator salarii negociate
 • Centralizator pe sexe
 • Centralizator pe studii
 • Centralizator pe vechime
 • Centralizator date angajaţi
 • Centralizator salarii modificate
 • Date personale angajaţi
 • Contract de muncă –pe standard legal ,generat pe angajaţi
 • Centralizator funcţii
 • Centralizator concedii medicale
 • Persoane cărora le expiră contractul - cu posibilitatea de a vizualiza persoanele la care le expira contractul pe perioadă determinată
 • Istoric modificări- la nivel de angajat pe perioade (funcţie ,salar ,departament etc)
 • Centralizator persoane în întreţinere
 • Centralizator situaţie medicală
 • Centralizator sancţiuni
 • Planificare concedii
 • Generator rapoarte – cu posibilitatea de a configura şi crea utilizatorul propriile rapoarte cu informaţiile introduse în sistem
 • Rapoarte personalizate
 • Editare rapoarte personalizate

 

Statistici Resurse umane

 

 • Grafice
 • Mişcare de personal
 • Costul forţei de muncă, cu opţiuni pentru IND TS lunar şi S3 anual
 • Locuri de muncă, cu opţiuni pentru LV (vacanţe) şi Statistică pe vârste
 • Salarii pe ocupaţii în octombrie –actualizate cu specificaţiile anuale
 • Structura personalului pe studii şi funcţii

 

Adeverinţe Resurse umane

 

 • Adeverinţe contribuţii, cu opţiuni pentru Şomaj, CAS şi Zile fără plată
 • Adeverinţa (concediu) creştere copil –pe formatul legal
 • Adeverinţe pentru medic –pe formatul legal
 • Adeverinţă salar
 • Centralizator venituri angajat –cu posibilitatea generării pe CNP (în cazul mai multor contracte /angajat)
 • Decizii, cu opţiuni pentru Acordul părţilor, Pensionare şi Demisie

 

Rapoarte Salarizare

 

 • Rapoarte avans
  • Stat de plată avansuri pe departamente
  • Stat de plată avans pe casieri- personalizat pe structura băncii clientului
  • Stat de plată alte avansuri
  • Fluturaşi avans
  • Centralizator avans
  • Centralizator alte avansuri
 • Rapoarte salarii
  • Stat de plată pe departamente
  • Stat de plată pe casieri –personalizat pe structura băncii clientului
  • Stat de plată pe tip de contracte
  • Fluturaşi salarii – standard şi/sau personalizat pe cerinţa clientului
  • Centralizator salarii –in două variante (pe o pagină şi pe două pagini)
  • Centralizator salarii pe departamente(pe o pagină şi pe două pagini)
 • Rapoarte prezenţă
  • Centralizator prezenţă personal
  • Centralizator pontaj lunar
  • Centralizator concedii de odihnă
 • Rapoarte reţineri
  • Centralizator reţineri
  • Centralizator reţineri detaliate
  • Statistică reţineri
  • Centralizator reţineri pe angajat
 • Rapoarte tichete:
  • Centralizator tichete de masă
  • Centralizator tichete de masă returnate
  • Centralizator carnete cu bonuri de masă
 • Rapoarte contribuţii
  • Centralizator contribuţii
  • Centralizator contribuţii pe luni
 • Rapoarte speciale
  • Centralizator realizări acord
  • Centralizator concedii medicale
  • Centralizator sporuri acordate
  • Centralizator manoperă pe echipe
  • Centralizator pe obiecte de costing
  • Nota contabilă
 • Rapoarte personalizate
  • Editare rapoarte personalizate